Libraries

instingt/lm75a@1.0.2
LM75A - Digital temperature sensor
2019-08-28 ⋯ 3 versions ⋯ 2019-08-28